Fysioterapien Færch Huset er beliggende i hjertet af Holstebro.

Når du træder ind i Færch Huset, så træder du også ind i et fagligt fællesskab, der bl.a. råder over fem lægeklinikker, en tandlægeklinik og selvfølgelig Fysioterapien Færch Huset.

Hver dag arbejder vi på at skabe en dynamisk klinik med højt specialiserede faglige kompetencer. Vi er derfor i stand til at levere udredning, behandling og den efterfølgende træning, hvad enten det skal foregå individuelt eller på hold.

Vi ønsker, at klinikken skal afspejle vores ambitioner om, at vores kunder skal føle sig velkomne og opleve nærvær, engagement og medansvar. Vi tilstræber en ligeværdig og uformel stemning præget af godt humør og høj faglighed. Vores faciliteter udmærker sig ved:

Lukkede behandlingsrum, der sikrer fortrolig samtale og behandling.

Velindrettet og træningslokale med alsidigt udstyr.
Holdtrænings-lokale med bl.a. mange STOTT Pilates-redskaber.
Omklædnings- og badefaciliteter.

Handicapvenligt toilet med pusleplads og god plads til kørestol.
Barnevogns-parkering ved holdtræningslokalet.
Venteområde med gode stole og frisk vand og varme drikke.

Når du kontakter klinikken, vil du blive mødt af vores sekretær. Hun vil kunne oplyse dig om alle vores behandlingsformer og produkter, samt vilkår for sundhedsforsikringer og tilskud.

Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, kan du få tilskud til behandling og træning. Det er ikke nødvendigt at have en henvisning fra egen læge, for at opnå tilskud fra ”danmark”.

Fysioterapien Færch Huset er godkendt af Foreningen Tilgængelighed for Alle, med tilhørende hjemmeside www.godadgang.dk. Her kan man bl.a. se mere om handicap parkeringspladserne lige ved Fysioterapien Færch Huset.

For mere information tryk på logo’et “God Adgang”.

Klinikken er akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel – DDKM . DDKM er et akkrediteringssystem, hvor de deltagende privathospitaler, apoteker, praktiserende sundhedspersoner og kommuner bliver vurderet hvert tredje år med henblik på at opnå akkreditering. For dig som patient betyder det, at du er sikret at klinikken følger de nationale kliniske retningslinjer og standarder  i.f.t undersøgelse/behandling, journalisering, hygiejne m.m.

Du kan læse mere om det på Læs mere om modellen og se afgørelser vedrørende akkreditering på www.ikas.dk.